Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός όμως είναι αλλιώς…

Οι ερευνητές έχουν χωρίσει τον εγκέφαλο σε δύο βασικά μέρη, ονομάζοντας τα «νέο» και «παλιό» εγκέφαλο. Ο «νέος» εγκέφαλος ελέγχει τη συνείδηση, τη λογική και την αναλυτική σκέψη. Είναι υπεύθυνος για την ομιλία και για την μακροχρόνια-προγραμματιστική σκέψη. Όταν χρησιμοποιούμε…

Διαβάστε περισσότερα