Πώς διαφημίζεται ένα προϊόν πιο ακριβό σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Η έρευνα έχει δείξει ότι η αντίδραση του εγκεφάλου σε ερεθίσματα που σχετίζονται με την αποφυγή του πόνου ή του κινδύνου είναι 3 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα ερεθίσματα που σχετίζονται με την ευχαρίστηση.

Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που πρέπει να στήνεται η διαφημιστική καμπάνια όλων των προϊόντων αλλά ειδικότερα εκείνων που είναι πιο ακριβά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το κρίσιμο σημείο είναι, να βρεθεί  εκείνο το στοιχείο που προκαλεί την αίσθηση του κινδύνου ή του πόνου στο κοινό που απευθύνεται το προϊόν ή υπηρεσία και κατόπιν, μέσω της διαφημιστικής καμπάνιας που θα διεξαχθεί, να φανεί πως το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία αποτρέπει αυτόν τον κίνδυνο.

Ας γίνουμε πιο κατανοητοί φέρνοντας ένα παράδειγμα:

Έστω ότι το προϊόν που πρόκειται να διαφημιστεί είναι μια online πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών. Το συγκεκριμένο προϊόν απευθύνεται κυρίως σε στελέχη εταιρειών με πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα παράδοσης εργασιών που προϋποθέτουν συνεργασία με άτομα, που είναι πιθανό να ζουν σε άλλη πόλη ή χώρα.

Ο ‘’πόνος’’ αυτών των καταναλωτών βρίσκεται περισσότερο στον κίνδυνο της ανυπαρξίας οργάνωσης της ομάδας με την οποία συνεργάζονται, παρά στην υψηλότερη τιμή της πλατφόρμας σε σχέση με παρόμοιες πλατφόρμες που ανήκουν στον ανταγωνισμό. Επομένως, το συγκεκριμένο προϊόν θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο τη διαφημιστική του καμπάνια στους τρόπους οργάνωσης πολύπλοκων εργασιών με τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας και όχι τόσο στην τιμή ή σε άλλα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας.

Αν έχετε δυσκολία στο να εντοπίσετε αυτό που ‘’πονάει’’ το κοινό σας ή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδώσετε το μήνυμά σας απευθυνθείτε στη netvalue!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>