Ηλεκτροεγκεφαλογράφος και Νευρομάρκετινγκ.

Ηλεκτροεγκεφαλογράφος και Νευρομάρκετινγκ.

Το Νευρομάρκετινγκ χρησιμοποιεί διάφορα μηχανήματα και τεχνολογίες οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να καταγράφουμε νευροφυσιολογικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα. Ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που δίνει ακριβείς μετρήσεις και πολύ χρήσιμα δεδομένα για την επιστήμη του νευρομάρκετιννγκ.…

Διαβάστε περισσότερα